YSGF Newsletter #114 - Motorbootslalom am 18.06.2022